Biura Informacji Gospodarczej w Polsce

Biuro Informacji Gospodarczej (BIG) gromadzi dane na temat zobowiązań finansowych osób fizycznych, przedsiębiorców, małych i dużych firm czy korporacji. Znajdują się pod nadzorem Ministerstwa Rozwoju i działają w oparciu o ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Zawarte w bazie informacje mogą prezentować nierzetelnych dłużników, którzy nie regulują należności w wyznaczonym terminie jak i być źródłem pozytywnych informacji kredytowych. Instytucja ta może zarówno przetwarzać jak i udostępniać gromadzone dane podmiotom, które podpisały z nią umowę. Są to w głównej mierze banki, firm pożyczkowe oraz inni usługodawcy (telefonie komórkowe, ubezpieczyciele, itp.). Jednak do bazy dostęp mogą mieć również konsumenci, którzy pragną zweryfikować czy dany kontrahent, z którym nawiążą współprace jest uczciwy lub sprawdzić własną historię kredytową przed aplikowaniem o zobowiązanie finansowe.

Biura Informacji Gospodarczej w Polsce

W naszym kraju funkcjonuje pięć biur dostarczających informacji gospodarczych:

  1. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor
  2. ERIF Biuro Informacji Gospodarczej
  3. Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej
  4. Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej
  5. Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych (KIDT)
ERIF BIG

logo erifPowstało w 2003 roku przy czym jako ERIF BIG funkcjonuje od roku 2016. Jego zadaniem jest gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji finansowych. W bazie znajdują się zatem negatywne jak i pozytywne informacje dotyczące osób regulujących zobowiązania finansowe, nierzetelnych dłużników i przedsiębiorców. jest także częścią grupy kapitałowej Kruk.

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor

logo big infomonitorGromadzi informacje o wykonanych na czas i przeterminowanych płatnościach. jako jedyne biuro udostępnia również dane z BIK oraz Związku Banków Polskich. Wszelkie dane dotyczące płatności przekazują do BIG InfoMonitor rozmaite instytucje, począwszy od sądów, banków, firm pożyczkowych a skończywszy na operatorach telewizyjnych, telefonii komórkowej czy dostawców energii elektrycznej.

KRD BIG

logo krdJest pierwszym biurem w Polsce, które rozpoczęło gromadzenie informacji na temat dłużników. Powstało w roku 2003 i do dziś zbiera i udostępnia dane na temat sytuacji finansowej osób fizycznych i przedsiębiorców. Podobnie jak poprzednie instytucje, przekazuje informacje o charakterze pozytywnych (terminowo spłacone należności) jak i negatywnym (niewywiązanie się umów itp.). Co pewien czas publikuje raporty o stanie zadłużenia poszczególnych jednostek, miast czy województw w naszym kraju.

Pożyczki bez sprawdzania baz?

Niemałym zainteresowaniem cieszą się w internecie chwilówki bez weryfikacji baz gospodarczych. Są to pożyczki bez KRD, chwilówki bez BIK lub BIG. Oczywiście niemożliwością jest znalezienie takiej pożyczki, która nie będzie wiązała się ze sprawdzeniem historii kredytowej potencjalnego klienta. Jeśli dana firma nie sprawdza BIK, to z pewnością przeanalizuje naszą sytuację finansową w innych bazach. Dlatego pożyczki bez KRD nie oznaczają gwarantowanego sukcesu w uzyskaniu pieniędzy. Pozostają także inne bazy, do których konsument mógł pozostać wpisany.