Ile należy zarabiać by otrzymać kredyt hipoteczny?

Podczas wnioskowania o kredyt hipoteczny klienci muszą wykazać odpowiednią zdolność kredytową. Najprościej rzecz ujmując jest to zdolność do jego spłaty wraz z odsetkami w wyznaczonym terminie. To warunek uznany za niezbędny by otrzymać kredyt, gdyż jest to podstawowe zabezpieczenie dla banku informujące o tym, że kredytobiorca będzie wstanie swój dług uregulować. W niektórych przypadkach możliwe jest zaciągnięcie zobowiązania finansowego osób, które posiadają zabezpieczenie rzeczowe (np. hipoteka) lecz niewystarczającą zdolność kredytową. Wówczas dana nieruchomość zostaje obciążona prawem do rozszczepia przez bank w wyniku ryzyka kredytowego, jakim jest utrata płynności finansowej kredytobiorcy.

Co wpływa na zdolność kredytową:

  • wysokość oraz źródło dochodów kredytobiorcy
  • wszelkie posiadane obciążenia z tytułu innych kredytów lub pożyczek
  • wysokość kwoty kredytu (hipoteczny lub gotówkowy), o jaką ubiega się klient oraz okres kredytowania a także rodzaj rat
  • historia kredytowa w bazach informacji gospodarczej i kredytowej, a także w Związku Banków Polskich
  • wiek wnioskodawcy a także jego stan cywilny, liczba osób na jego utrzymaniu a także liczba osób w gospodarstwie domowym
  • wkład własny
  • ewentualne zabezpieczenia kredytu

Ile trzeba zarabiać by otrzymać wnioskowaną kwotę kredytu

Bank analizując zdolność kredytową musi oszacować maksymalną wysokość raty. Czy kredytobiorca będzie w stanie spłacać comiesięczne zobowiązanie uwzględniając wydatki potrzebne do utrzymania oraz wszelkie inne obciążenia z tytułu posiadanych zobowiązań. Dla przykładu, rodzina czteroosobowa, której miesięczny dochód netto wynosi 7 000 zł może uzyskać kredyt na 30 lat o maksymalnej wysokości około 550 000 zł, z miesięczną ratą wynoszącą około 2 600 zł. Przy założeniu, że nie posiada ona żadnych innych zobowiązań finansowych. Z drugiej strony, gdy liczba członków rodziny wynosi 3, a miesięczny dochód netto 6 000 zł, to zdolność kredytowa może sięgać około 480 000 zł przy takim samym okresie kredytowania i z założeniem, że nie posiada innych kredytów lub pożyczek.

Dwóch mężczyzn podaje sobie dłonie w kawiarni
Bank przy ocenie zdolności kredytowej bierze między innymi zarobki oraz inne spłacane zobowiązania

Bardzo ważnym czynnikiem podwyższającym zdolność kredytową jest obok samej wielkości dochodu okres kredytowania. Im dłuższym tym wyższa jest owa zdolność. Zatem nie zawsze pytanie powinno być postawione ile należy zarabiać by otrzymać kredyt hipoteczny.

Zanim podejmiemy decyzję o zaciągnięciu kredytu hipotecznego, warto przekalkulować ile będziemy w stanie ze swoich dochodów przeznaczać na ratę z tytułu jego spłaty. Jest to o tyle istotne, gdyż oprocentowanie kredytu ulega zmianie, może być niższe przez kilka miesięcy a przez kolejne wzrosnąć na tyle, że nasza miesięczna rata będzie znacznie wyższa. Choć bank również wykonuje podobną kalkulację nim wyrazi zgodę na udzielenie zobowiązania finansowego, własne rozpoznanie już na wstępnie pozwoli nam podjąć ostateczną decyzję o wysokości kredytu (może warto ją nieco zmniejszyć?) oraz okresie kredytowania.