Kredyt konsolidacyjny bez zaświadczeń o dochodach?

Konsolidacja zadłużenia to połączenie wielu zobowiązań finansowych w jeden kredyt bądź pożyczkę, co daje możliwość spłaty tylko jednej raty miesięcznie. Wiele osób decyduje się na ten krok, gdyż uważa, że dzięki temu znacznie łatwiej będzie kontrolować swoje wydatki. Ponadto wraz z zaciągnięciem kredytu konsolidacyjnego wydłużeniu ulega nasz okres spłaty długu, stąd finalnie regulujemy niższą rat niż suma dotychczas spłacanych rat. Banki oferuje kredyty konsolidacyjne dla osób, które posiadają zadłużenie w innych instytucjach bankowych i chcą je połączyć w jedno zobowiązanie. By ubiegać się o takie rodzaj kredytu należy wykazać odpowiednią możliwość to jego spłaty w wyznaczonym terminie wraz z nałożonymi odsetkami. Zatem szansę na połączenie swoich długów mają jedynie ci, którzy posiadają zdolność kredytową.

Kredyt konsolidacyjny bez zaświadczeń o zarobkach – nie w banku

By oszacować zdolność kredytową potencjalnego klienta bank musi mieć dostęp do zaświadczeń potwierdzających wysokość dochodów pożyczkobiorcy. W tym celu jest on zobowiązany do przedłożenie w docelowym oddziale banku, w którym ubiega się o konsolidację następujących dokumentów:

  • umowa o pracę, dzieło lub zlecenie – wyciąg z konta z przelewami, które potwierdzają wysokość dochodów (jeśli nie posiadamy w danym banku konta), rozliczenie PIT za bieżący rok oraz zaświadczenie o zatrudnieniu
  • działalność gospodarcza – zeznanie roczne z US oraz zaświadczenie o płaceniu podatków i składek w ZUS, US, KRUS; księga przychodów i rozchodów
  • renta lub emerytura – wyciąg z rachunku potwierdzające otrzymywane świadczenie, ostatni odcinek emerytury/renty i jej waloryzacji a także decyzja o przyznaniu świadczenia

Jest to podstawowy komplet dokumentów wymagany w większości instytucji bankowych. Nie ma możliwości uzyskania kredytu konsolidacyjnego bez udokumentowania swojego dochodu.