Banknoty euro i mały zegarek

Zdolność kredytowa określa możliwość do spłaty zobowiązania finansowego uwzględniając zarówno przychody jak i wydatki kredytobiorcy. Informacje o źródle i wysokości dochodów a także miesięcznych wydatkach zawarte są we wniosku o kredyt. Analitycy bankowi biorą także pod uwagę liczbę członków rodziny oraz fakt posiadania innych zobowiązań finansowych. Jeśli po przekalkulowaniu tych czynników okaże się, że będziemy w stanie terminowo regulować raty swojego kredytu szansę na jego otrzymanie są znacznie wyższe. Banki bowiem nie oferują kredytów konsolidacyjnych bez sprawdzania zdolności kredytowej potencjalnych klientów. Gdyż w przeciwnym razie ponosiłyby zbyt duże ryzyko kredytowe. Z tego powodu też uważane są za najbardziej zaufane instytucje finansowe.

Kredyt konsolidacyjny bez zdolności kredytowej – nie w banku

Mężczyzna przelicza coś na kalkulatorze
Jeśli z trudem regulujesz swoje zobowiązania, to bank może odmówić Tobie konsolidacji

Jeśli chcemy ubiegać się o kredyt konsolidacyjny w banku powinniśmy posiadać zdolność kredytową do jego spłaty. By zwiększyć ten parametr możemy ubiegać się o fuzję zobowiązań finansowych wraz z bliską osobą. Wtedy brane są pod uwagę zarówno nasze dochody jak i zarobki osoby będącej tą drugą stroną podpisującą umowę kredytową. Ponadto, istnieje opcja zaciągnięcia kredytu z zabezpieczeniem. Tyczy się to zobowiązań mieszkaniowych, w których to właśnie nieruchomość stanowi zabezpieczenie. Przyznawalność kredytów konsolidacyjnych z zabezpieczeniem jest wyższa niż standardowych pożyczek.

Banki sprawdzają naszą zdolność kredytową. Dlatego wymagają dokumentu potwierdzających dochód w postaci umowy o pracę, umowy o dzieło, prowadzenia działalności gospodarczej, świadczeń z tytułu renty lub emerytury.

Konsolidacja zadłużenia dla osób, które będą miały możliwość spłaty kredytu

Nielogicznym posunięciem byłoby oferować dłużnikowi, który nie jest w stanie terminowo zwracać rat zobowiązań finansowych ich konsolidacji. Bowiem, choć w istocie rata po połączeniu zadłużenia, jest niższa, nie sprawi, że nagle taka osoba stanie na nogi i odzyska odpowiednio wysoką zdolność kredytową. Jeśli konsument nie ma ustabilizowanej sytuacji materialnej, winien zwrócić się kredytodawców o wydłużenia kresu spłaty długu i poważnie przemyśleć wprowadzeni większych oszczędności w swoim życiu. Kredyt konsolidacyjny nie jest kredytem oddłużeniowym, dlatego adresowany jest wyłącznie do tych, którzy nie mają zaległych niespłaconych zobowiązań finansowych.

Leave a Comment