BGŻ Optima to platforma internetową, na które znajdują się oferty lokat i kont oszczędnościowych. Została uruchomiona przez Bank BGŻ w roku 2011. Bardzo szybko pozyskała wielu klientów. Dlatego dziś cieszy się dużym zaufaniem wszystkich tych, którzy pragną mnożyć oszczędności na swoim koncie.

Konta oszczędnościowe

BGŻ Optima ma do zaproponowania kilka konto oszczędnościowych adresowanych do osób w różnym wieku. Są to:

  1. Konto Smart – maksymalna kwota, jaką można przekazać na konto wynosi 100 000 zł. Oprocentowanie sięga 2,6% w skali roku (podwyższone jedynie do 26 lipca 2018 roku). Cechuje się brakiem opłat za jego prowadzenie, przelewy oraz innego rodzaju dyspozycje
  2. Rachunek Główny – tu klienci nie mają nałożonego progu co do maksymalnej kwoty, jaką można posiadać na koncie. Oprocentowanie stałe w skali roku wynosi 1,5%. Bezpłatne jest prowadzenie samego konta, wykonywanie przelewów i innych dyspozycji
  3. Konto wspólne oraz Konto Junior – podobnie jak poprzednie charakteryzują się stałym oprocentowaniem równym 1,5% w skali roku oraz brakiem opłat za ich prowadzenie
  4. Optima Saver – dotyczy klientów, którzy podpisali umowę ramową przed 20 sierpnia 2015 roku. Oprocentowanie wynosi 1,7% pod warunkiem, że wpływy na dane konto będą przychodziły regularnie. Przy wypłącie środków nie następuje utrata odsetek

Lokaty terminowe

logo bgż optimaLokaty dostosowane są do okresu, na jaki zostaną ulokowane pieniądze. Mogą to być 3, 6, 12 lub 24 miesiące.
Proponowana na 3 miesiące Lokata Klasyczna odnawialna lub nieodnawialna. Jej oprocentowanie w skali roku to 1,4% przy czym, nie występuje limit co do wysokości środków. Klienci mogą założyć dowolną liczbę lokat 3-miesięcznych. Druga, na dłuższy okres do 6 miesięcy to Lokata Elastyczna. Oprocentowanie jest wyższe od poprzedniej i sięga 1,5% w skali roku. To produkt nieodnawialny, w przypadku zaś zerwania umowy oprocentowanie d=zostanie zmniejszone do 1,1%. Jeśli poszukujemy lokaty na 12 miesięcy to BGŻ Optima ma do zaproponowania Lokatę Klasyczną z oprocentowaniem 1,8% w skali roku. Nie wymagane jest wpłacanie nowych środków i jest to oferta odnawialna lub nieodnawialna. Najdłuższy okres sięgający 24 miesięcy cechuję Lokatę Elastyczną. Ma ona najwyższe oprocentowanie, 2% w skali roku na 2 lata, a w przypadku zerwania umowy, 1,4%. To produkt nieodnawialny. Każdą z wymienionych lokat klienci mogą zakładać dowolną liczbę razy.

Leave a Comment