Oprocentowanie kredytów

Wszystkim nam znane jest pojęcie oprocentowania kredytu i wiemy, że odnosi się ono do kosztów, jakie musimy ponieść, gdy decydujemy się na jego zaciągnięcie. Jednak, banki obok Rzeczywistej Rocznej Stopy Procentowej reklamują się niskim oprocentowaniem zmiennym lub nominalnym. Dodatkowo mętlik w naszych głowach wprowadza tzw. oprocentowanie stałe kredytu. Na co należy zwrócić uwagę, gdy chcemy poznać rzeczywiste koszty zobowiązania finansowego?

Magiczna stopa procentowa

Jest niczym innym niż kosztem danego kapitału wyrażonym jako wartość procentowa w ujęciu rocznym. Wyróżniamy stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego, stopy rynkowe oraz te najbardziej nam bliskie stopy procentowe kredytów lub pożyczek. Warto dodać, że stopy procentowe NBP mają za zadanie przede wszystkim regulować ilość pieniądza na polskim rynku a ich wysokość określa Rada Polityki Pieniężnej.
Podstawowymi stopami procentowymi NBP są:

  • stopa referencyjna
  • stopa lombardowa
  • stopa depozytowa
  • stopa redyskontowa
  • stopa dyskonta weksli

Rzeczywista Roczna Stopa Procentowa

Zgodnie z treścią ustawy o kredycie konsumenckim Rzeczywista Roczna Stopa Procentowa (RRSO) jest całkowitym kosztem kredytu, który ponosi konsument wyrażonym jako wartość procentowa od kwoty kredytu w stosunku rocznym. Stanowi zestandaryzowany parametr oddający oddając w pełni koszty kredytu. Dzięki RRSO konsumenci mogą porównać różne oferty kredytów proponowanych przez banki oraz obliczyć, jaką cenę zapłacą za ich zaciągnięcie. Im wyższa wartość wskaźnika RRSO tym większe koszta poniesie klient, który zdecyduje się na dany kredyt.

Monety obok kalkulatora
Roczna Stopa Procentowa (RRSO) jest całkowitym kosztem kredytu

Stała stopa oprocentowania kredytu zaś, wyraża określoną stałą wartość procentową obowiązująca wyłącznie w umowie o kredyt na cały jej czas lub w danych okresach obowiązywania umowy. Oznacza to, że klient będzie posiadał tak samo oprocentowany kredyt przez cały okres trwania jego zobowiązania finansowego. Oczywiście, zakładając, że oprocentowania kredytu może wzrosnąć, korzystniej będzie zdecydować się na stałą stopę procentową. Z kolei wartość zmiennej stopy procentowej uzależniona jest od zmian stóp procentowych NBP lub rynkowych stóp procentowych i jest stosowana w przypadku kredytów hipotecznych.

Oprocentowanie nominalne

Pod tym pojęciem kryje się oprocentowanie kapitału kredytu lub pożyczki i nie uwzględnia wszystkich elementów, która zawiera parametr RRSO. Banki wykorzystują w reklamach właśnie tą wartość procentową, gdyż jest ona często niższa od RRSO bowiem wyraża jedynie kosztu odsetkowego kredytu. Nominalna stopa procentowa nie uwzględnia inflacji. Jest po prostu ustalonym umownie oprocentowaniem, który nie może przekroczyć czterokrotności obowiązującej stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. Banki muszą ujawnić dwa parametry stanowiące oprocentowanie kredytu, RRSO oraz oprocentowanie nominalne i to właśnie te dwa czynniki należy brać pod uwagę podczas ubiegania się o kredyt.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Menu